Over mij

Mijn jeugd bracht ik door in Zeeland en daarna studeerde ik theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en (een jaar) in Nicaragua. Na mijn studie werkte ik als predikant in een kerkelijke gemeente in Friesland en daarna in de regio Deventer als geestelijk verzorger in de ouderenzorg, het ziekenhuis en de eerste lijn. Naast mijn werk heb ik mij geschoold en persoonlijk gevormd in coaching, counseling, systemisch werk, (aandacht voor familiesystemen) en intuïtieve ontwikkeling.

‘Ik worstel en kom boven’, zeggen ze in Zeeland en die positieve houding deel ik. In veel situaties redden we onszelf wel. Als je worstelt met levensvragen of zingeving en er zelf niet uitkomt, kan het goed zijn om daarbij professionele ondersteuning te vragen.

Ik sta open voor wat er in de ander omgaat, ook voor dat wat normaal gesproken niet zo snel ter sprake komt. In de gesprekken bied ik veiligheid en ruimte en daarmee de mogelijkheid om jezelf, met al wat in je is, te onderzoeken. Wat mij verteld wordt blijft uiteraard in vertrouwen.

Ik ben lid van de beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers VGVZ en sta ingeschreven in het kwaliteitsregister SKGV.