Persoonlijk afscheid

Afscheid nemen van een dierbare is een emotioneel proces. Als iemand overlijdt, gaat dat vaak gepaard met verdriet en verwarring. Het kan zijn dat je ondersteuning zoekt bij de invulling van het afscheid. Aan de hand van wat je mij vertelt, kan ik het levensverhaal verwoorden op zo’n manier dat je daarin je eigen woorden en beelden herkent. Samen kunnen we zoeken naar passende teksten, symbolen, rituelen en muziek. Als theoloog en geestelijk verzorger ben ik vertrouwd met verschillende levensbeschouwingen. Zo draag ik er zorg voor dat het afscheid aansluit bij de persoonlijke levensvisie of spiritualiteit van degene om wie het gaat.

Voorafgaand aan het overlijden, kan ik helpen om tegen elkaar te zeggen wat nog gezegd moet worden of een passend ritueel verzorgen bij ziekte of sterven.