Over mij

Mijn achtergrond

Ik heb een achtergrond als theoloog en ik heb altijd met mensen gewerkt, als predikant in een kerkelijke gemeente en als geestelijk verzorger in verschillende sectoren van de zorg. Ik begeleid mensen bij ziekte, sterven en verlies. Daarnaast ben ik al vele jaren spreker bij uitvaarten. De afgelopen jaren heb ik mij geschoold in counseling en systemisch werk (aandacht voor familiesystemen). In de dagen tussen overlijden en uitvaart probeer ik bij te dragen aan een goede communicatie tussen de nabestaanden. Samen met u werk ik toe naar een liefdevol afscheid, dat zowel recht doet aan de overledene als aan de nabestaanden. Aandacht, respect en zorgvuldigheid kenmerken mijn werkwijze.

anna_pasfoto