Levensvragen

Levensvragen kunnen opkomen als er iets gebeurt dat je diep raakt. Je leven verandert. Je krijgt te maken met ziekte, verlies, verandering in relaties of je komt in een nieuwe levensfase. Je vraagt je bijvoorbeeld af: waarom overkomt mij dit? Wie ben ik (nog)? Wat betekent het leven nu voor mij? Wie of wat is echt belangrijk voor mij? Waar put ik kracht uit? Wanneer je hierover in gesprek wilt gaan, of ondersteuning zoekt, kun je contact met mij opnemen. Je vertelt je (levens)verhaal en waar je tegenaan loopt. Wanneer je vragen helder zijn, gaan we op zoek naar jouw eigen antwoorden.

Sinds begin 2019 zijn gesprekken met een geestelijk verzorger over levensvragen en zingeving kosteloos voor mensen vanaf 50 jaar. Dat geldt ook voor mensen in de palliatieve fase van ziekte èn hun naasten. In dat geval is er geen leeftijdsgrens. Wanneer je niet onder bovenstaande doelgroepen valt, bedraagt een gesprek € 80,- per uur.