Ethische dilemma’s

Dilemma’s hebben we ongemerkt de hele dag. Moet ik zus of zo doen? Vaak moeten we kiezen tussen twee opties, die beide voor- en nadelen hebben. Ethiek gaat over de vraag wat in een bepaalde situatie het goede is om te doen. Dat hangt steeds weer van de situatie af en van degene(n) om wie het gaat. Als de gezondheid in het geding is bijvoorbeeld, moeten er vaak keuzes worden gemaakt. Wel of niet doorgaan met een behandeling? Wanneer moet ik meer zorg accepteren? Mag ik mijn grenzen aangeven? Via morele counseling kan ik je helpen helderheid te krijgen in lastige dilemma’s.

Wanneer zorgverleners betrokken zijn bij een ethisch dilemma, kan ik een moreel beraad begeleiden of andere werkvormen aanbieden om bezinning op ethische dilemma’s te stimuleren.